Gettaway

koszt zakupu 11.000 zł + transport 700 zł + 10.000 robocizna (cały miesiąc pracy) + części ok 3.000 zł =  24.700 zł (ok. 5500 E)

Lista części i wykonanych prac: